Vind i seilene for NEW

På knappe tre år har veksthuset til NEW & Company blitt rene rakettfabrikken for nye selskaper. Nå vokser avfallsplattformen WasteIQ videre med venturefondet Norselab på eiersiden.

- Sirkulærøkonomi er i ferd med å bli mer enn bare prat; det skaper enorme forretningsmuligheter, og vi er tidlig ute av startblokken, sier styreleder i New, Henrik Lie-Nielsen.

Sammen med det interkommunale renovasjonsselskapet BIR AS, etablerte NEW teknologiselskapet WasteIQ i 2018 som en joint venture. Målet var å utvikle en skyplattform som muliggjør bærekraftig avfallsinnsamling, presis dokumentasjon og bedre insentiver for resirkulering.

- Vi har siden oppstarten gjort grunnarbeidet, og etablert et sterkt team i WasteIQ, og nå leverer plattformen imponerende kildesorteringstall, både i offentlig sektor og i næringsbygg.

Men for at WasteIQ skal kunne fortsette å vokse videre, har New og BIR fullført en emisjon med venturefondet Norselab, som i tillegg til 30 MNOK i frisk kapital tilfører selskapet et friskt blikk, viktig kompetanse og større vekstkraft.

– Å få Norselab med oss på laget er en viktig milepæl for WasteIQ. Norselab tilfører et friskt blikk, kapital, viktig kompetanse og større vekstkraft, og nå har selskapet ressursene på plass for virkelig å endre modellene i avfallsbransjen, sier Lie-Nielsen.

Det er ikke “bare” WasteIQ som er blitt dyrket fram i veksthuset til NEW; her spirer og gror stadig nye og ambisiøse oppstartsbedrifter, joint ventures og spin-offs. Dette muliggjøres av erfarne investorer, strateger, virksomhetsutviklere og teknologer som jobber side om side om å ta tidlig eierposisjon og som bidrar hands-on gjennom ulike operasjonelle roller.

Partnerne består av Henrik Lie-Nielsen, Tore Totland, Hans Kristian Aas, Anders Waage Nilsen, Camilla Berge Kamberg, Harald Troye og Robert Corfield Aakre; alle med lang fartstid fra næringslivet, og med vilje og evne til å gjøre det som skal til for å lykkes.

- I NEW & Company jobber vi hele tiden for å gjøre virkelighet av disruptive ideer: Modellen vår handler om å kombinere erfaring og blikk for løsninger med evnen til å brette opp ermene, sier Lie-Nielsen og avslutter:

- Modellen vår har vist at den fungerer, og vi er i dialog med aktører over hele Norden om å ta del i nye satsinger, for så lenge vi tror på ideen, tør vi å ta risikoen.

Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Other NEWs